Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Heronima Derdowskiego w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.reda.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych

 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (granatowe tło, żółte litery)

 • mapa strony.

Odwiedzając naszą stronę internetową zgadzasz się, że używamy plików Cookiem, aby zapewnić najlepszą jakość.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: biblioteka@reda.pl tel. 58 678 33 48.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Derdowskiego 3:

 • do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Derdowskiego 3, jest ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych (bez progów w drzwiach)

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia

 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 • brak drzwi automatycznie otwieranych,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,

 • w budynku jest jedna toaleta z ograniczonym dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

• wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali zapoznani z zasadami obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Filia Nr 1 MEDIATEKA (BUDYNEK AQUACENTRUM)

 • do budynku prowadzi wejście od ul. Morskiej, jest ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych, bez progów, drzwi rozsuwane

 • do pomieszczenia Filii na IIIp. - schody i winda, bez progów, brak automatycznie otwieranych drzwi

 • dla osób na wózkach pomieszczenie jest dostępne

 • do budynku i pomieszczenia Filiii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zielińska 16-08-2022 17:45:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Zielińska 22-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Zielińska 16-08-2022 17:45:21